Nagrody sfinansowane przez Fundusz Promocji Mięsa Owczego - obrazy Stanisława Sikory